Zkouška Ústavním soudem

Ad: „Politici v šoku. Berou jim volby“ (LN 2.9.)


Výrok Ústavního soudu znamenající odložení a v krajním případě i zrušení předčasných parlamentních voleb se může jednotlivým politikům líbit či nelíbit. Například podle toho, jak si na tom jejich partaje právě stojí u voličů. Ale to je asi tak všechno, co s tím mohou dělat. Jsou-li to politici demokratičtí.

Ono se jim totiž snadno slovně distancuje od totalitních politických skorojmenovců, ono se s potěšením mobilizuje proti politickému soupeři za záchranu demokracie, když to nic nestojí, když se to dokonce hodí jako munice v předvolebním boji.

Avšak když dojde na lámání chleba, když si například jedna z  demokratických institucí dovolí projevit skutečnou nezávislost na momentální politické moci, tu najednou od týchž politiků slyšíme, že Ústavní soud rozhodl nezodpovědně, že vyvolává politickou krizi, či dokonce, že poškozuje zájmy deseti miliónů občanů této země (mínus jednoho - já se k poškozeným nepočítám).

Obávám se, že tito páni ve zkoušce Ústavním soudem příliš neobstáli. A neobstojí, dokud i z hlubokého spánku probuzeni nebudou schopni plynule odrecitovat, že ten soud tu není od hájení politických zájmů, ani těch zdánlivě nejúctyhodnějších, nýbrž jen a jen od dohledu nad dodržováním pravidel hry. Nenaučí-li se to respektovat, mohli bychom se třeba časem opět dočkat dob, kdy soudce musel být rád, skončil-li jen jako pomocný dělník na šrotišti, a nikoliv před soudruhem prokurátorem za tvrzení, že obhajoba není součástí obžaloby.

Nový autor 3.9.2009