Stavby veřejných domů veřejným zájmem nebudou?

Ad: „Sněmovna rozhodla o vyvlastňování a regulaci“ (LN 10.9.)


 

Poslanecká sněmovna rozhodla, že výstavba „dopravní a technické infrastruktury“ bude veřejným zájmem. Betonové lobby a spřízněným politikům konečně už nebudou stát v cestě jakási vlastnická práva. Nechceš prodat po dobrém, pokroku bráníš? Fajn, tak tě vyvlastníme po zlém, živle zpátečnická. Otevírá to netušené možnosti, když máte černé na bílém, že váš soukromý kšeft je vlastně veřejným dobrem. A to předem, ze zákona, bez nutnosti zdržovat se v každém jednotlivém případě prokazováním té veřejné užitečnosti.

 

Jediná věc mi vrtá hlavou. Proč se zákon omezuje jen na tu techniku a dopravu? Copak třeba takoví podnikatelé v nejstarším ženském (a dnes čím dál více i mužském) řemeslném oboru nekonají v zájmu veřejného dobra? Nejsou snad pokornými služebníky uspokojování jedné z nejzákladnějších lidských potřeb? Potřeby dokonce snad naléhavější, než je potřeba dopravit se co nejrychleji a cestou co nejkratší z bodu A do bodu B? Nemají snad mnozí z nich tu veřejnou užitečnost vyjádřenu dokonce i v názvu svých podniků? A právě oni že by neměli být účastni dobra zmíněného zákona? Výstavba veřejných domů že by neměla být veřejným zájmem?

 

Ale možná jen zbytečně šířím paniku, možná je to vše zahrnuto v té „technické“ infrastruktuře. Asi by to chtělo požádat příslušné ministerstvo či předkladatele o oficiální výklad.

Nový autor 16.9.2009