Připomínky k návrhu JŘ trati ČD Rumburk - Dolní Poustevna

Od: MHudec@seznam.cz
Komu: jerabek.j@kr-ustecky.cz


Vážený pane,

v pátek 2.10. jsem se z TV zpravodajství dozvěděl, že od platnosti nového JŘ ČD by měla být (s výjimkou víkendů) zrušena osobní vlaková doprava na trati 083 Rumburk-Dolní Poustevna. Přiznám se, že se mi tomu nechce věřit. A už vůbec ne uváděným ekonomickým důvodům. Ty se mi zdály velmi účelové, zahrnovaly sice veškeré výdaje na provoz železnice, ale zamlčeny byly výdaje na silniční dopravu, například na zimní údržbu komunikací, která navíc v této oblasti s dosti drsnými klimatickými podmínkami stojí více peněz než je celokrajský průměr. A to již nehovořím o škodách způsobených zvýšeným provozem na silnicích při případném zrušení dopravy na železnici, vyšší opotřebovaností povrchů silnic a tedy nutností častěji je opravovat. Také ze stále častějších zácp, z toho vyplývajících zpoždění, z vyššího rizika dopravních nehod a jejich následků, včetně těch nejtragičtějších. Zde si dovoluji připomenout, že jeden mrtvý na silnici nás stojí na celospolečenských nákladech 9 miliónů korun. Pominu-li ovšem to nejpodstatnější, že lidský život je nenahraditelný, pominu-li dopady na nejbližší zahynulého a jeho okolí atd. atd.

Projel jsem si včera celou trasu, hovořil s lidmi ve vlaku, na nádražích, ověřil jsem si, kolik jich tuto trať i o víkendu využívá. Mluvil jsem také s cestujícími z řad našich sousedů ze Sebnitz a okolních obcí, kteří rovněž trasu využívají. Minimálně k rodinným výletům do oblasti euroregionu Labe, k turistice, k rekreačnímu sportování. Přinášejí nám dost peněz, třeba za útratu v pohostinských zařízeních, za vstupné do různých kulturních a sportovních zařízení apod. Jsou to lidé, kteří využívají železniční dopravu cíleně, tudíž skončí-li tato, minimálně část z nich a příjmy od nich ztratíme. Ani tato škoda není započítávána, když se mluví o tom, že železniční doprava je více ztrátová než silniční. Jeden z oslovených na otázku, co by říkal zastavení železniční dopravy na této trati odpověděl jedniným slovem: "Katastrophe!"

Kapitolou samou o sobě pak by byl vliv zrušení nebo i jen omezení provozu železnice na životní prostředí, a nejen v důsledku zvýšeného silničního provozu, zvýšeného zatížení zde žijících hlukem, polétavým prachem, smogem, rakovinotvornými látkami. Připomínám také námitky starostů z dotčené oblasti, které se týkaly zhoršené sjízdnosti silnic v zimním období. Bbylo by také nutno ve zvýšené míře požívat chemické posypové materiály, aby se provoz na silnicích v zimě vůbec udržel, a aby bez železniční dopravy nedošlo k odříznutí tohoto regionu od zbytku kraje. Nutno pak zvážit i dopad na zdejší relativně neporušenou přírodu, pro níž také je oblast tak atraktivní a tak turisticky využívaná (viz např. blízkost CHKO Labské pískovce).

Do trati samé bylo v poslední době hodně investováno, možná i z prostředků EU, je opravena řada mostů na trati, právě se opravuje viadukt ve Vilémově, jsou již rekonstruována některá nádraží, září novotou. Úplně nové je kolejiště v (doufám jen zatím konečné) stanici Dolní Poustevna (viz foto). Doslova již na spadnutí bylo znovupropojení trati z této stanice ve směru do SRN.

Nemohu uvěřit, že toto vše by nyní mělo přijít vniveč. Napište mi, prosím, že ta reportáž byla nějaký omyl, že Ústecký kraj umí hospodařit, že má zájem o rozvoj i svých odlehlejších částí, jako je Šluknovsko, že si je vědom významu výše zmíněné železnice pro tento region, že nechce dopravu na ní rušit, nýbrž spíše podporovat další modernizaci dráhy tak, aby byla ve srovnání se silnicemi konkurenceschopnější a tím přitáhla ještě více cestujících, aby ulevila přeplněným, nebezpečným a stále častěj kolabujícím silnicím.

Za odpověď Vám předem děkuji.


PhDr. Miroslav Hudec
Střelnice 2286
470 01 Česká Lípa
předseda regionální pobočky STUŽ

P.s. můj mail pokládejte prosím za oficiální připomínku

P.p.s. kopii této připomínky posílám na vědomí též Euroregionu Labe

 

Nový autor 5.10.2009