Chybí výchova k demokracii

Ad: Armáda přitahuje extrémisty (LN 4.12.)


Příčin růstu extremismu ve společnosti je jistě celá řada. Jsem přesvědčen, že jednou z nich, a nikoliv nepodstatnou, je nedostatečná výchova k demokracii. Setkávám se běžně s názorem, že podstatou demokracie je hlasování a vítězství názoru většiny. Jaký je názor to vlastně zvítězil, to už se neřeší. Úplně se zapomíná na to, že demokracie má také svůj obsah, hodnoty, ideály, že k ní patří lidskost, aspoň základní mravnost, odpovědnost. A co platí ve společnosti obecně, v armádě dvojnásob.

Po neblahých zkušenostech s ideologickou indoktrinací z dob totality jsme se rozhodli, že stát bude ideologicky neutrální, a dopadlo to tak, že jsme leckdy „neutrální“ právě i k těm základním demokratickým ideálům. Divme se pak, že policie „nestranně“ rozežene neohlášenou demonstraci proti neonacistům, zatímco nácci mohou mašírováním a vyřváváním v ulicích svobodně šířit nenávist – protože včas donesli ouředně požadovanou bumážku. Divme se, že vojáci profesionální armády si nechávají tetovat na tělo esesácké symboly.

A přitom se můžeme poučit ze své vlastní historie. Učitel brněnské Masarykovy univerzity docent Václav Vondrášek uvádí v jedné ze svých přednášek o československém vojenství za 1.republiky, jak si tehdejší politická reprezentace byla vědoma nebezpečí zanedbání politické výchovy vojáků. Cituje T.G. Masaryka, pro kterého „demokracie má svůj odraz i v armádě…Je zde dodržováno pravidlo, že pravá demokracie je humanitní.“

A jinde zase z materiálů vojenské kanceláře prezidenta republiky z roku 1933. Varuje se v něm před politickou neinformovaností vojáků, zejména důstojníků z povolání:

„Důstojníci, kteří nebyli vychováváni k politickému myšlení, budou ve svém „národním“ smýšlení nekriticky tíhnout k politickým stranám, které hlásají krajní nacionalistický šovinismus, a nebudou schopni postřehnout, co je v takovémto politickém hnutí nezdravé, přemrštěné a nedomyšlené.“

Nový autor 8.12.2009