Miroslav Hudec
Senát 2008

Úvodní stránka

Podpora Karlu Kapounovi

 

   Přátelé, rozhodl jsem se ve 2.kole senátních voleb podpořit kandidáta ČSSD Karla Kapouna, a prosím Vás, abyste se tohoto kola zúčastnili, a můžete-li, podpořili jej také.
Ke svému rozhodnutí mám tyto důvody: 1. Nepřeji si, aby náš Senát byl jednobarevný a aby v něm převládala jedna strana, protože to je vždy na úkor demokracie. Lidská povaha už je taková, že kdo má převahu, využívá ji a leckdy i zneužívá. Proto je lepší rovnováha sil, která nutí vyjednávat a brát ohledy i na druhé, na jejich práva,potřeby a představy. 2. V osobním jednání se Karel Kapoun zavázal podporovat rozvoj regionální železniční dopravy a vyrovnávání investic do železnice, protože to je dnes jediný účinný prostředek, jak ulevit přetíženým a těžkými náklady stále ničeným silnicím, jak snížit nehodovost a aspoň snížit neskutečné počty mrtvých při dopravních nehodách. 3. Jak víte, kladu ve svém volebním programu důraz na podporu těch ve společnosti nejslabších, dětí a mladých lidí, starších spoluobčanů a zdravotně i sociálně handicapovaných. I v této podpoře se s Karlem Kapounem shodneme. Pokud jej tedy budete bvolit ve 2.kole senátních voleb, podpoříte tím alespoň zčásti také můj volební program.
V každém případě Vám přeji šťastnou ruku při volbě v pátek 24. nebo v sobotu 25.října.

 

Poděkování voličům

 

   Vážení spoluobčané, i když jsem v senátních volbách neuspěl, přesto jsem od Vás dostal krásných 2 030 hlasů, téměř polovinu z toho v České Lípě. A dojalo nme i těch 272 preferenčních hlasů (4,24%) v krajských volbách, které jste mi dali, ač jste věděli, že 21.místo na kandidátce do KZ je nevolitelné, a nejspíše i tušili, že jsem  je přijal čistě jako podporu této naší kandidátce.
Chápu je jako projev důvěry a podpory i jako ocenění dosavadní práce. Moc si těch hlasů vážím, děkuji za ně a cítím se jimi zavázán. Chtěl bych Vás proto ujistit, že mě neúspěch neodradil, hodlám dál pokračovat ve veřejné činnosti, nyní především v zastupitelstvu města Česká Lípa.
Ještě jednou děkuji.

 

Kandidovat do senátu pokládám za svou povinnost

 

   Je to čistě věc tvého rozhodnutí, slýchávám, když si někdy postesknu, kolik času a sil mi zabírá veřejná činnost. Vždyť to přece nemusíš dělat, řekne další.

 

  Ano, z vnějšku se to tak může někomu jevit. Ve skutečnosti však těžko může přesvědčit své okolí i širší veřejnost člověk, pro něhož je „správa věcí veřejných“ pouze jakýmsi koníčkem, kterému se věnuje, když má zrovna chuť a čas.

 

    Moje kandidatura do senátu naprosto logicky vyplývá z dosavadní činnosti od listopadu 1989, a vlastně už   od doby předlistopadové. Jako člen zastupitelstva České Lípy (od roku 1989, s čtyřletou přestávkou v létech 2002-2006), do zrušení okresních úřadů i jako člen okresního shromáždění, ale také jako školský zaměstnanec a člen občanského sdružení STUŽ se znovu a znovu přesvědčuji, jak moc toho závisí na kvalitním zákonodárství. To ono do značné míry rozhoduje, zda a jakým směrem se bude tato země vyvíjet. A víme, že bohužel ne každý nový zákon, že ne každá jeho novela je změnou k lepšímu. Co hůř, že ne vždy zákonodárci pracují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tak například jsem se dozvěděl, že jeden z nich se zcela nedávno pokusil do novely protikuřáckého zákona vpašovat změkčující pasáž, kterou zpracovala jistá tabáková firma. A můžeme se jen domýšlet, zda to udělal zdarma, z pouhé hlouposti, nebo zda se nechal uplatit. A v kolika případech se jemu nebo dalším podobný podraz povedl. Ale projednávají se i zákony, které mohou naše životy ovlivnit ještě daleko výrazněji. V současné době se například do sněmovny chystá balík zdravotnických zákonů, který v navrhované podobě může zdravotní péči pro občany dokonce značně zhoršit, a to dokonce nevratně. Jako člen sekce pro zdravotní sociální a zdravotní politiku Strany zelených se sice k tomu mohu vyjádřit, mohu apelovat na odpovědné, pokud mě vůbec budou chtít vyslechnout, ale to je asi tak všechno. Rozhodnou poslanci a senátoři.

 

    Ale jsou i další důvody, proč kandiduji. Víme, že demokracie je závislá mimo jiné na co nejdokonalejším rozdělení a vyvážení moci a politických sil. Demokracie je ohrožena vždy, když některá z těchto sil výrazněji převáží. A tak tomu v současnosti je. Konkrétně senát je ovládán ODS tak, že jím neprojde žádný zákon a nic, co by se jí nelíbilo. A to přesto, že tuto stranu podporuje v současné době zhruba jen asi čtvrtina české veřejnosti. Podobně je tomu, kromě snad jediné výjimky, ve vedení všech krajských zastupitelstev a u zastupitelstev většiny větších měst. Je tedy v zájmu demokracie, aby podzimní volby, ať už krajské nebo senátní, alespoň částečně rovnováhu politických sil obnovily. To ovšem nepůjde, nebude-li dostatek zájemců, kteří si tohle nebezpečí uvědomují, a odhodlaných se do senátu a do krajských zastupitelstev probojovat.

 

   A právě proto, že si tohle všechno a mnohé další uvědomuji, bylo by ode mne nezodpovědné, kdybych nabídnutou kandidaturu nepřijal. Kandiduji, protože svou kandidaturu považuji za za morální povinnost.

 

PhDr. Miroslav Hudec

kandidát na senátora za Stranu zelených v senátním obvodě č. 36

 

© Miroslav Hudec

Zvětši Zmenši