Miroslav Hudec
Senát 2008

Publicistika

Listování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Dokud nebudou rybičky štěkat

Nepokládám za šťastné stavět proti sobě v diskusi o novele zákona na ochranu zvířat důležité hodnoty, sugerovat veřejnosti, že jednu lze chránit jen na úkor druhé, že se snad dokonce vzájemně vylučují. V tomto případě domovní svobodu a ochranu bezbranných.

Nový autor 28.2.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Pohanské božiště Temelín?

Temelínští taťkové, jihočeští i cizokrajští, rádi zdůrazňují naprostou racionalitu svých proatomových postojů. V kontrastu k postojům těch, kteří atomové energii nedůvěřují a které rádi označují za zelené ideology. Rozuměj, za pouhé věřící, dokonce za věřící proti rozumu, podle formulky “Credo, quia absurdum est“ (on to ale Tertulianus myslel trochu jinak), za lidi, kteří pro své postoje nemají žádné racionální zdůvodnění.

Nový autor 27.2.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Tajemné kruhy na chodníku?

Tak jako se v letní okurkové sezóně setkáváme s tajemnými kruhy v obilí, můžeme se v té zimní setkat zase s kruhy na městských chodnících.  Druhé ze jmenovaných ovšem moc tajemné nejsou, dokonce ani nejde o dílo utajeného žertéře.

Nový autor 12.2.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Dálnice D8 již mohla být dostavěna

Pan Hanzlíček se mýlí („Skandál okolo D8“, Právo 25. 1.) – návrh, aby D8 překonala nejcennější část CHKO Českého středohoří jedním dlouhým tunelem, rozhodně není nic nového.

Nový autor 29.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Ze 14. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 1. 2012)

Tentokrát jsem šel na zastupitelstvo bez obvyklého napětí, protože zcela výjimečně nebyly na programu žádné prodeje ani záměry prodat.

Nový autor 29.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Neuvěřitelné: mimina kadí do plínek

Lze jistě souhlasit, že míra agresivity ve společnosti roste, to je v časech ekonomické a sociální nejistoty (navíc v dobách rozkolísaných mravních hodnot) jev víceméně zákonitý. A bylo by divné, kdyby děti, které nasávají podněty ze svého prostředí jako mycí houba vodu, byly výjimkou z tohoto pravidla. A čím menší děti, čím méně samostatné v myšlení, tím je ten nasávací efekt patrnější.

Nový autor 20.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Kácení alejí jen zastírá mnohem vážnější příčiny nehodovosti

Svého času bývaly pohlavek a rákoska oficiálním výchovným prostředkem i ve šlechtických rodinách. No jo, ale mohl si jakýsi preceptůrek dovolit vztáhnout svou neurozenou ruku na  budoucí Jasnost či dokonce Výsost? A tak prý si šlechta držela nějaké to chudé dítě, placené  za to, že občas schytalo pohlavek oficiálně určený urozenější hlavě.

Nový autor 18.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Registr na ta chudá pakáž

České věznice jsou přeplněny. Dokonce se kvůli tomu v některých z nich chystala koordinovaná vzpoura. Další vězni ze stejných důvodů žalují stát. A to by k současným 23 tisícům mělo podle informací šéfa vězeňské služby přibýt nejméně dalších 5 a půl tisíce čekatelů. Nedivím se, že ministr spravedlnosti Pospíšil se zdráhá hodit do tohohle sudu prachu rozbušku v podobě registru přestupků.

Nový autor 18.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Existenční potíže mohou vést až k sebevraždě

Nejsem sice soudní znalec jako kolega Netík („Po Praze viseli falešní oběšenci“, Právo 10.1.), ale rozhodně bych nevylučoval, že pokud někdo přijde o byt, o zaměstnání, pokud se neřešitelně zadluží, může si v krajním případě sáhnout i na život.

Nový autor 12.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Spíše kvítky ze stromu nevědomosti

Oč emotivněji horlí pan Ginter proti všemu, co mu i jen náznakem připomíná zelenou barvu („Kvítky ze stromu zeleného pokrytectví“ - Právo 31.12.), o to více se usvědčuje z dosti propastných nevědomostí.

Nový autor 7.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Listování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

© Miroslav Hudec

Zvětši Zmenši