Miroslav Hudec
Senát 2008

Senátorský program

 

A)      Senátorské heslo: „Lidskost a slušnost musí být v této zemi zase samozřejmostí“
B)      Stručně z programu:
1)       Moderní železnice, volnější silnice                    
I nové silnice jsou brzy ucpané, kolabují, umírají na nich stovky lidí. Každá koruna investovaná do modernizace i regionálních železnic je proto investicí do volnějších silnic. Ty nejsou stavěny na těžkou nákladní dopravu. Po železnici se náklady vozí ekologičtěji, levněji, šetří se pohonné hmoty. Na koridorech už lze vlakem cestovat i rychleji než autem. Ale i z České Lípy do Prahy by se dalo jezdit rychleji, i za hodinu a půl. Menší investice by zvedly průměrnou rychlost na trati do Lovosic na koridor na 70 km/hod.
2)       Zdravá příroda, zdraví lidé
Ochrana přírody a životního prostředí je vždy je i ochranou člověka. Není náhodou, že v těch oblastech republiky, kde je nejvíce zničeno životní prostředí, např. v oblasti severočeských povrchových dolů, je také nejkratší průměrná doba života. A vědci již delší dobu upozorňují, že narušené životní prostředí má na svědomí stále více klesající plodnost mužů. Budeme-li tedy v ničení přírody pokračovat, hrozí nám vymření. 
3)       Vytěžujme schopnosti, ne kopce
Ve hvězdných okamžicích naší vlasti (Pražské jaro 1968, Listopadová revoluce 1989) vždy znovu opakujeme známou pravdu, že země jako ta naše nemůže spoléhat na těžbu a vývoz surovin či na vývoz energie, protože obého má málo i pro sebe. Že musíme spoléhat na schopnosti, vzdělanost, nápaditost a pracovitost našich lidí. Bohužel na to obvykle zas brzy zapomeneme a podlehneme demagogii těch, kterým nejde ani tak o tuto zemi, jako o vlastní prospěch třeba i na úkor a ke škodě ostatních.
4)       Škola, dílna lidskosti
Stěžujeme si na mnohdy neúnosnou atmosféru ve školách, na násilí, šikanu, vandalismus, na neúctu k hodnotám. A jedním dechem mnozí žádají, aby se škola přizpůsobovala momentálním potřebám trhu, aby se přeměnila na jakousi továrnu na pracovní síly. Ale příprava na budoucí povolání je jen jedním z mnoha jejích úkolů. Světově uznávaný pedagog a myslitel Jan Ámos Komenský chtěl, aby byly především „dílnou lidskosti.“ Moderním jazykem, měly by vychovávat zralé a všestranně rozvinuté lidské osobnosti.
5)       Méně ghet, méně kriminality
Člověk nemůže žít bez naděje, a čím více na dně, tím víc té naděje potřebuje. Chudinská gheta jsou však vší naděje konec, odtud se málokdo dostane vlastní silou. Můžeme se divit, že zoufalci už je všechno jedno? Snažme se nabídnout pomocnou ruku, aby se lidé snáze z ghet dostávali, a pokud možno se nedostávali do nich. Aby gheta raději vůbec nevznikala. Vyděláme všichni, protože na ulicích (a nejen tam) bude pro všechny bezpečněji.
6)       Práce není sprosté slovo
Jako dětský a školní psycholog mám mnohaletou zkušenost, že nejslušnější děti jsou zpravidla ty, které mají odmalička v rodině přiměřené povinnosti, které jsou zvyklé pracovat. Lépe řeší své problémy, lépe využívají své schopnosti, nebývají rozmazlené, nadměrně náročné. Lépe znají cenu věcí, a tak snadno se nedají strhnout k ničení. A tyto vlastnosti si obvykle uchovají i v dospělosti. Práce (napravení způsobené škody) je účinnou terapií vandalismu.                       A protihodnotu v podobě třeba veřejně prospěšných prací bychom měli chtít i od těch, kdo pobírají sociální dávky, ač jsou schopni pracovat.
7)       Handicapovaní a chudí jsou také lidé
Nikdo z nás není stoprocentně chráněn před nějakým handicapem. Minimálně každý jednou zestárne, ubude mu sil, leccos už sám nezvládne. Ale mnohý může skončit i v rozkvětu sil na invalidním vozíku! Třeba následkem autonehody. A existují spoluobčané odmalička zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní, i sociálně handicapovaní, kteří nezvládli složitosti života v komplikované moderní společnosti. Snažme se vžít do jejich situace, a alespoň jim jejich situaci ještě neztěžujme  a neohrnujme nad nimi nos, pokud jim už nechceme nebo nemůžeme pomoci.
© Miroslav Hudec

Zvětši Zmenši