Světlo ve stromech

„Světlo ve stromech“, knihu črt, fejetonů a drobných lyrických próz z mého skoro rodného Podblanicka napsal spisovatel Karel Nový v těžkých dobách nacistické okupace a částečně i těsně po válce. Líbezná zdejší krajina dala aspoň na chvíli zapomenout na to vše strašné, co se v naší zemi dělo.


„Je to snad vteřina, co se setmělo sinavě modrou nocí a hned se počalo rozsvětlovat. Čelo měsíce plane již za stromy Křižánku, za těly smrků, borovic, jedlí a obrovského buku, který tam roste po dvě stě let…jaký počet času! V tom tichu, v tom sladkém a jakoby širém tichu, jež se kolem dokola vrství, v té záři, jež se do něho počala opírat, pocítil jsem pevný, houževnatý život toho skvělého stromu…“

Světlo ve stromech na připojených snímcích není sice měsíční a krajina podblanická, fotografie jsou z okolí Jedlové v Lužických horách, ale ten pocit až posvátného ticha a krásy je týž, a člověk jen trochu vnímavý to nemůže nepocítit.

Nový autor 31.1.2011