Z 9. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 26. 6. 2019)

Poslední zastupitelstvo před prázdninami bylo až na pár emotivnějších momentů vlastně docela poklidné. Asi taky, že dost lidí se omluvilo, při zahájení nás bylo přítomno osmnáct z pětadvaceti.


V pravidelných rozpočtových změnách se trochu diskutovalo o navýšení částky na opravu kogenerační jednotky ve Sportareálu z původně odhadovaných 1,5 milionu na více než dvojnásobek (3,2).  Šéf příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Češka to vysvětlil tím, že původní cena byla podražená. Další šermování ze strany Mgr. Ranince se týkalo uvolnění částky 444 tisíc na pokutu od ÚHOS. Ten vytkl současnému vedení města, že neudělalo nic pro to, aby se pokutu podařilo odvrátit. Na to starostka, že pokuta opravdu nemusela být, kdyby bývalé vedení (tedy i Raninec) včas upravilo místní vyhlášku o regulaci hazardu, jejíž některé části odporovaly zákonu. A že původně hrozila pokuta kolem 900 tisíc a tohle je maximum, co se dalo usmlouvat.

Schválil se závěrečný účet města za rok 2018 a účetní uzávěrka. Hospodaření města dopadlo  ještě slušně, přestože výpadek v příjmech ve výši cca 200 milionů oproti předpokládaným vypadal dost hrozivě. Nakonec rozdíl mezi příjmy (855 935 000 korun) a výdaji (866 004 000 korun) dělá jen asi 10 milionů, které se pokryjí  z rezerv. Samozřejmě, Raninec neopomněl připomenout, že je to výsledek dobrého hospodaření bývalého vedení. Starostka na to, že ale je to hlavně proto, že bývalé vedení prakticky neprovedlo žádné významnější investice, jinak by byl schodek daleko větší.

Dost se diskutovalo o využití Kounicova domu, který prošel základním technickým zabezpečením, takže už by neměl dál chátrat. Nakonec by měl být sídlem dětského domu Libertin a možná by se tam vešly i nějaké drobnější kulturní aktivity. Je to mediálně vděčné téma, prakticky každý ze zastupitelů měl tedy potřebu se k tomu nějak vyjádřit. Ale nic objevného se nevydiskutovalo, a tak bylo nakonec usnesení odhlasováno v navrženém znění.

Rovněž schválena byla aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny. Na jeho základě lze čerpat dotace z dotačních programů Ministerstva kultury. Letos třeba město dostalo 0,4 milionu korun na opravu střešního pláště Unionky.

Opět živější byl bod, který se týkal prodeje veřejných částí kanalizačních přípojek domkářům v ulici Pod Špičákem. Město jim vytáhlo trn z paty, když selhal soukromý vlastník, kanalizace řádně nefungovala, a oni  ji tudíž nemohli kanalizaci zkolaudovat a používat. Přišli několikrát s prosíkem na zastupitelstvo, řešilo se to složitě, tehdejší místostarosta Raninec  jim říkal, že to z právního hlediska vlastně nemá řešení. No, to se nakonec našlo, „vděčný“ Raninec si ovšem neopomněl zaagitovat, když se okázale postavil za domkáře. A že prý 25 tisíc za odkoupení přípojek je moc a město by na domkářích nemělo vydělávat. Nová vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Píšková, odborností vodařka, připomněla, že město se už zachovalo více než vstřícně. Nejenže za městské peníze dalo kanalizaci a přípojky do pořádku,  ač rozhodně nebylo jeho povinností napravovat chyby cizího soukromníka, s nímž měli domkáři smlouvy, ale dokonce jim odpustilo pokuty za vypouštění splašků do Ploučnice.

Nakonec se to odhlasovalo opět podle navrženého usnesení, ale jsem si tak říkal něco o podání prstu. Zástupce domkářů, když se ujistil, že opravdu budou muset za přípojky zaplatit uvedenou částku, odcházel tváře se, jako by mu zrovna umřel někdo blízký. Když si představím, kolik asi musí stát stavba domku a jak nepatrný zlomek z toho dělá těch 25 tisíc, moc to nechápu. Nebo možná jo – povaha „malého českého člověka“. Nikomu nic nedat a na všem se snažit ušetřit, na všem vytřískat, co jen to jde. Staré lidové rčení o těchhle lidech říká, že by si pro groš nechali koleno vrtat.

(Skoro) na závěr jednání opět folklor v podobě návrhu změny jednacího řádu. Ani už nevím, pokolikáté to zas přišlo na stůl. Emoce kypěly, vznešenými slovy demokracie a svoboda vyjádření se někteří kolegové navzájem mlátili po hlavě. Nakonec pro tu změnu hlasovalo 5 lidí z přítomných devatenácti. Nicméně jsem si (skoro) jist, že 18. září září bude návrh na stole znovu.

To je totiž další zastupitelstvo, skoro za tři měsíce. Do té doby přeji hezké léto.

Nový autor 27.06.2019