Miroslav Hudec
Senát 2008

Publicistika

Listování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

Duchcovská mesaliance škodí ČSSD

Nejstarší českou politickou stranu jsem měl a stále ještě mám v úctě. Právě pro ty přívlastky sociální“ a „demokratická“. Spojení s neonacisty v Duchcově proto pokládám za těžko smazatelnou skvrnou na její pověsti. Svědčí přinejmenším o politické negramotnosti tamních straníků. Děsím se představy , že nový duchcovský starosta za ČSSD Zbyněk Šimbera snad usuzuje na programovou blízkost s DSSS ze slov „sociální“ a „dělnická“, protože to druhé mívali v názvu i sociální demokraté, za svého nejslavnějšího období za První republiky.
Nový autor 27.11.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva České Lípy

Tak jdeme po čtyřech rocích do opozice. Sice by o nás koalice stála, ale nám se nelíbilo, že když s námi jednala, neměla ještě ani program (prý se na něm bude pracovat po uzavření koalice), tudíž bychom se podpisem koaliční smlouvy dopředu možná zavazovali i k něčemu, s čím bychom třeba nesouhlasili. A pak, zdálo se nám opovážlivé, že dva zvolení zastupitelé, oba za ODS (pp. Raninec a Tejnora) vůbec nebydlí v České Lípě, a přesto v tomto městě kandidovali. Trvalé bydliště tam mají jen formálně, takže zákon sice neporušili, ale morálně je jejich kandidatura neobhajitelná, jakkoliv se ji snažili obhájit s použitím vší možné právnické lstivosti.

Nový autor 13.11.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Strany jsou pro (skutečné) straníky

Vlastně se to téma zrovna hodí, když se chystáme oslavit pětadvacáté výročí sametové revoluce. Přišel ten duchcovský skandál jako na zavolanou . Tamní ČSSD, která spoluvyhrála volby (stejných pět mandátů získala i volební strana „Šance pro Duchcov“ bývalé starostky), a při troše snahy a politické inteligence mohla sestavit radniční koalici i bez toho, aby se dala do holportu s extrémistickou DSSS.
Nový autor 12.11.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Rostou sociální rozdíly, roste zločinnost

Skoro denně můžeme někde slyšet nebo číst, kolikže zase u nás přibylo dolarových milionářů (loni jich mělo být už na 18 tisíc), jak roste počet těch, kdo si pořídili stavební spoření, jak vzrostla od roku 1989 automobilizace společnosti. Stejně často se ale dozvídáme, že je stále více rodin, které nemohou svým dětem zaplatit nejen školu v přírodě či zájmové kroužky, ale dokonce ani obědy ve školní jídelně.
Nový autor 9.11.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Neohlídáme všechno a každého

Tragedie, ke které došlo na střední škole ve Žďáru nad Sázavou, nutně musela vyvolat zděšení po celé zemi. Sociální sítě, citlivý barometr nálad ve společnosti zareagovaly okamžitě. Elektrické křeslo… kulku do hlavy… v této zemi se nevyplácí vůbec vyjít na ulici neozbrojený. A samozřejmě, mohou za to dnešní hrozné poměry, špinavosti v politice, vlastně nic v téhle zemi není dobře , ani to jinak nemohlo dopadnout.
Nový autor 22.10.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Nejsme ani zemí Karla IV. a TGM

„Není a většinově nikdy nebyla“, odpovídá Alexandr Mitrofanov („Mýtus“, Právo 6.10.) na udivenou otázku ruské obhájkyně lidských práv Olgy Romanovové, zda tato země je vůbec zemí Václava Havla.
Nový autor 17.10.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Poděkování voličům a prosba

Strana zelených v České Lípě děkuje všem věrným voličům za více než 11 tisíc hlasů, které dostala v komunálních volbách 10. a 11.října. Stačily sice pouze na jeden mandát v pětadvacetičlenném zastupitelstvu, ale i s oním jedním mandátem může zkušený a své odpovědnosti si vědomý zastupitel prosadit leccos z volebního programu, co pomůže zlepšit kvalitu života ve městě. Protože kandidát Strany zelených do Senátu PČR nepostoupil do 2. kola, prosíme naše voliče, aby ve druhém kole podpořili, pokud mohou, kandidáta Starostů pro Liberecký kraj Jiřího Voseckého. Jeho volební program je dle našeho přesvědčení ideálům zodpovědné ekologické politiky bližší než program druhého z postupujících.
Nový autor 13.10.2014 Vytisknout Komentářů: 0

Loučení se stromy v Městském parku

V neděli 5. října proběhlo v Městském parku v České Lípě něco jako smuteční slavnost. Dosluhující vedení města tu přes všechny protesty a námitky tlačí projekt revitalizace zeleně stále dopředu. Vidina třímilionové státní dotace je zřejmě příliš silným lákadlem. A tak město nakonec nesplnilo ani dohodu o redukci počtu kácených stromů, která vznikla na základě velmi důkladného komisionálního přešetření zeleně začátkem července. Prý „orgány“ by jinak nepodpořily žádost města o dotaci.
Nový autor 6.10.2014 Počet obrázků v článku: 5 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Nabité vlaky

Počet cestujících ve vlacích zvolna roste i podle oficiálních statistik. Dokazuje to třeba aktualizovaná „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje.“
Nový autor 6.10.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Proslov na hranici

Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, vážení členové ČSOL, vážení přítomní, dámy a pánové, scházíme se už řadu let tady, na jednom ze snad stovek míst, na nichž se v pohnutém září 1938 bojovalo za tehdejší Republiku československou. Vlastně, nebojovalo SE. Bojovali konkrétní lidé, vojáci, četníci a policisté, členové finanční stráže. Bojovali a leckdy i umírali, přinejmenším jich řada utrpěla i těžká zranění, za obtížných podmínek, často v nepřátelském prostředí, kde nebylo jisto, zda včera ještě republice přátelsky nakloněný německý soused dnes ze zálohy nevystřelí.
Nový autor 1.10.2014 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Listování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

© Miroslav Hudec

Zvětši Zmenši