Miroslav Hudec
Senát 2008

Publicistika

Listování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

Ze 14. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 25. 1. 2012)

Tentokrát jsem šel na zastupitelstvo bez obvyklého napětí, protože zcela výjimečně nebyly na programu žádné prodeje ani záměry prodat.

Nový autor 29.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Neuvěřitelné: mimina kadí do plínek

Lze jistě souhlasit, že míra agresivity ve společnosti roste, to je v časech ekonomické a sociální nejistoty (navíc v dobách rozkolísaných mravních hodnot) jev víceméně zákonitý. A bylo by divné, kdyby děti, které nasávají podněty ze svého prostředí jako mycí houba vodu, byly výjimkou z tohoto pravidla. A čím menší děti, čím méně samostatné v myšlení, tím je ten nasávací efekt patrnější.

Nový autor 20.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Kácení alejí jen zastírá mnohem vážnější příčiny nehodovosti

Svého času bývaly pohlavek a rákoska oficiálním výchovným prostředkem i ve šlechtických rodinách. No jo, ale mohl si jakýsi preceptůrek dovolit vztáhnout svou neurozenou ruku na  budoucí Jasnost či dokonce Výsost? A tak prý si šlechta držela nějaké to chudé dítě, placené  za to, že občas schytalo pohlavek oficiálně určený urozenější hlavě.

Nový autor 18.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Registr na ta chudá pakáž

České věznice jsou přeplněny. Dokonce se kvůli tomu v některých z nich chystala koordinovaná vzpoura. Další vězni ze stejných důvodů žalují stát. A to by k současným 23 tisícům mělo podle informací šéfa vězeňské služby přibýt nejméně dalších 5 a půl tisíce čekatelů. Nedivím se, že ministr spravedlnosti Pospíšil se zdráhá hodit do tohohle sudu prachu rozbušku v podobě registru přestupků.

Nový autor 18.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Existenční potíže mohou vést až k sebevraždě

Nejsem sice soudní znalec jako kolega Netík („Po Praze viseli falešní oběšenci“, Právo 10.1.), ale rozhodně bych nevylučoval, že pokud někdo přijde o byt, o zaměstnání, pokud se neřešitelně zadluží, může si v krajním případě sáhnout i na život.

Nový autor 12.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Spíše kvítky ze stromu nevědomosti

Oč emotivněji horlí pan Ginter proti všemu, co mu i jen náznakem připomíná zelenou barvu („Kvítky ze stromu zeleného pokrytectví“ - Právo 31.12.), o to více se usvědčuje z dosti propastných nevědomostí.

Nový autor 7.1.2012 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Radostné Vánoce s dárkem z exekuce

Tak prý lze ušetřit až dvě třetiny ceny za vánoční dárek, když si ho pořídíme z věcí zabavených exekutory. A prý toho spousta Čechů radostně využívá. Říkají exekutoři.

Nový autor 29.12.2011 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Z 13. zasedání zastupitelstva České Lípy (středa 21. 12. 2011)

Výjimečně tentokrát zastupitelstvo začínalo o hodinu dříve než obvykle, tedy již v 15 hodin. Na pořadu jednání byl totiž rozpočet města a očekávalo se, že se jednání protáhne.

Nový autor 22.12.2011 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Obnoví premiér Nečas právo na práci?

Stejně jako premiér Nečas si ani já nepřeju, aby vláda podporovala flákače. Lidé, kteří prokazatelně zneužívají sociální dávky, nemohou prý počítat s pomocí státu. Dobrá, i s tím se dá souhlasit, i když by asi měl upřesnit, co se tím zneužíváním myslí.

Nový autor 17.12.2011 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Transformace nebo samovolný rozpad speciálního školství?

Často se za prvotní podnět k transformaci speciálního školství pokládá úspěch žaloby ostravských Rómů ve Štrasburku na český stát kvůli diskriminaci ve vzdělávání. To bylo v roce 2007. Rozsudek Českou republiku donutil konat.

Nový autor 16.12.2011 Vytisknout Komentářů: 0 Celý článek...

Listování: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

© Miroslav Hudec

Zvětši Zmenši